06/11/2020 – Guiar-vos amb el meu Cor cap al Cor de Jesús

Missatge de 25 d’octubre de 1996
“Estimats fills! Avui us convido a que us obriu a Déu el Creador, per tal que Ell us pugui transformar. Fillets, us estimo molt. Us estimo a tots i us crido a ser més a prop meu i que el vostre amor per al meu Cor Immaculat sigui més fervent. Desitjo renovar-vos i guiar-vos amb el meu Cor cap al Cor de Jesús que encara avui pateix per vosaltres i us crida a la conversió i a la renovació. A través vostre desitjo renovar el món. Heu de comprendre, fillets, que vosaltres sou la sal de la terra i la llum del món. Fillets, us convido i us estimo, i de manera especial us imploro, convertiu-vos! Gràcies per haver resposta a la meva crida!”

L’eficàcia de les accions no està tan determinada per la grandària o el nombre; la seva projecció respon més aviat a la força essencial que la mou i la sustenta.

Hi ha petits detalls que captiven, qüestionen i orienten a cors esclavitzats i raonaments equivocats.

La força de l’amor de Déu, que transcendeix l’horitzó del mateix amor humà, té una omnipotència incalculable i infinita, que és capaç d’aniquilar el pecat, la mort i la corrupció del mal.

El Verb etern es “va encarnar”, i va abraçar l’amor humà, do del Creador en la nostra naturalesa espiritual, per santificar-lo i elevar-lo amb les qualitats de l’Esperit Diví, fent de la modèstia i la humilitat signes de la majestuositat del poder Diví.

Tan gran és Déu que es fa petit, tan perfecte és que es fa proper i compassiu, fins a l’extrem de la Creu; i a cada mirada, gest, paraula i situació es fa servent i Anyell que s’immola pels pecadors.

El Cor Diví batega d’amor, per la nostra humanitat fràgil i pecadora, en cada moment i acció que realitza enmig nostre, per a la glòria del Pare.

En concedir-nos el seu Esperit, el Senyor ens fa capaços de bategar, en els nostres cors, amb el mateix amor del seu Sagrat Cor, tot fluint torrents de sang de caritat per les venes de la nostra vida quotidiana, familiar i comunitària. Tota bona obra es fa santificadora, i tot esforç i sacrifici és vinculat sobrenaturalment al Calvari del Senyor. Com més humil i petita sigui l’ànima, eradicant la brutícia de la supèrbia, més intensament viurà el valor corredemptor de cada acció feta amb l’amor de Jesús.

Aquest misteriós camí de viure en la voluntat del Senyor, no visible per als ulls mundans però sí per la mirada de la Fe, es fa proper, palpable i entenedor en el llenguatge maternal de la Reina de la Pau. Els gestos, la presència, la paraula i el silenci de la tendresa del Cor Immaculat, ens permeten conèixer la puresa, el resplendor i l’eficàcia de la Caritat, que habita i actua per mitjà dels braços de la Mare Celestial.

La Serventa del Senyor, inundada de la puresa i santedat de la gràcia, ens convoca per transformar-nos en cors sagraris de Crist, que ens nodreix amb el seu Cos i s’enforteix amb la seva Sang en cada Eucaristia, perquè a través nostre el seu amor es difongui a tots els qui us envolten.

En aquest Preciós Sant Sagrari vivent de Carn Immaculada fou on, durant els primers anys de la seva vida, es va anar formant l’ànima d’esposa de Santa Margarita Maria Alacoque.

Als braços maternals de Maria, es va deixar abraçar pels designis providencials i paternals de Déu, i es va deixar conquerir, fins a no poder-s’hi resistir, per l’amor redemptor i santificador de Jesús.

Es va fer una petita aprenent de les tendreses de Jesús, i en la seva vida monacal, sovint ella mateixa va expressar oposició a les elevacions extraordinàries per les que la portava el seu Espòs i Rei, per les quals rebia notables menyspreus comunitaris.

Es reconeixia víctima d’Amor del mateix Amor. I fou amb aquesta experiència completament profunda amb la que es va casar, com totes les religioses, a l’Ordre de la Visitació: la de l’Amor d’un Cor de Carn, diví i humà, ardent de desig de ser estimat per els homes i allunyar-los del camí de la perdició, perquè s’enriqueixin abundosament amb els tresors divins del Cor de Jesús.

Que el Cor Immaculat de la Reina de la Pau ens concedeixi, en la modèstia d’un camí profund i constant de santificació, impulsada per la gràcia abundant i magnànima del Senyor, reconèixer els abismes de bondat, misericòrdia i amor del Sagrat Cor de Jesús, per al testimoni d’una infantesa espiritual verdadera de Santa Margarita Maria Alacoque, que està donant fruits sobreabundants de caritat , fervor i santedat a l’Església i a les ànimes de bona voluntat.

Mare nostra, Reina de la Pau, pren els nostres cors ferits pels nostres pecats i per les espines d’un món secularitzat i idolàtric i conserva’ls prop de la flama d’amor que flameja en Tu en abundància, per modelar-los segons els impulsos d’amor, del Cor del Senyor, que fou petitó de nen per fer-nos vèncer les nostres “grandeses” i supèrbies, i es immolar a la Creu per ensenyar-nos com morir nosaltres mateixos, per poder-nos forjar en la fidelitat.

Estimada Gospa, concedeix-nos aquesta gràcia de part del Senyor, sobretot per als cors sacerdotals…, sense la teva bondat maternal, no podem. Gràcies Mare.

Atentament en Jesús, Maria i Josep…Pare Patricio Javier

REGNUM DEI
«Cuius regni non erit finis»

Font: Padrepatricio.com