03/06/2016 – IV Concurs de fotografia Medjugorje

IV Concurs de Fotografia Medjugorje
Associació Cultural Amor de Déu

 

L’Associació Cultural Amor de Déu, en col·laboració amb la Fundació Centro Medjugorje reeditarà un calendari de l’any 2017 i per això convoca el seu quart concurs de fotografia.

BASES DEL CONCURS

NORMES

. TEMES:

Les fotografies s’han de fer a Medjugorje i reflectir de forma clara algun motiu i/o esdeveniment perfectament identificable amb l’espiritualitat de Medjugorje. Poden ser fotografies d’aquest any o d’anys anteriors.

. TERMINI DE PRESENTACIÓ: El termini d’admissió finalitzarà el 31 d’agost de 2016.

· LÍMIT DE FOTOGRAFIES: Cada autor podrà presentar un màxim de tres fotografies.

· DADES QUE CAL INCLOURE: Amb la/les foto/s enumerades, hi heu d’incloure les dades següents:

  • Títol de la fotografia (el jurat el podrà canviar si surt escollida)
  • Lloc on s’ha fet la fotografia.
  • Any de la fotografia.
  • Nom complert de l’autor, adreça i telèfon.

. ENVIAMENT: S’enviaran per mail a l’adreça: concursofotografico@virgendemedjugorje.org

· FORMAT: JPG (JPEG)

· ORIENTACIÓ: És imprescindible que la fotografia es presenti en formato apaïsat (horitzontal).

· RESOLUCIÓ:

– De 70 a 120 ppp, la fotografia haurà de tenir una amplada mínima de de 50 cm.

– De 121 a 299 ppp, la fotografia haurà de tenir una amplada mínima de 40 cm.

– De 300 ppp (o més), la fotografia haurà de tenir una amplada mínima de de 30 cm.

· TÈCNIQUES: s’admeten totes les tècniques (color, blanc i negre, colorejades…) 

PREMIS:

L’autor de la millor fotografia obtindrà com a premi una peregrinació gratuïta a Medjugorje a escollir entre les que organitza l’Associació Cultural Amor de Déu*.

Aquest premi inclou el bitllet d’anada i tornada de Barcelona a Medjugorje i l’allotjament en pensió complerta a Medjugorje. La foto es publicarà al calendari amb el nom de l’autor/a. 11 fotos més de qualitat confirmada pel jurat tindran un premi simbòlic. Aquestes, en reconeixement a la seva qualitat, també seran incloses al calendari i als webs de l’Associació i de la Fundació, i també inclouran el nom de l’autor/a.

*Nota important: el premi de la Peregrinació té en compte la sortida des de Barcelona i tornada a la mateixa ciutat. Per tant, les despeses derivades de sortir i arribar a Barcelona per aquells que viuen fora, aniran a càrrec del premiat.

JURAT:

El jurat estarà composat per persones del món de la imatge, peregrins amants de Medjugorje i membre de l’Associació. L’elecció de la millor fotografia no es basarà només en criteris artístics. També es valorarà molt positivament el missatge que se’n desprengui; és a dir, si ens inspira espiritualitat, amor, fe… En poques paraules, que la imatge transmeti els valors de l’espiritualitat de Medjugorje. La decisió serà inapel·lable i es farà conèixer a través dels webs www.virgendemedjugorje.org, marededeudemedjugorje.org i www.centromedjugorje.org i a les xarxes socials de mes de setembre de 2015.

DIFUSIÓ:

La foto es publicarà al calendari amb el nom de l’autor/a. 11 fotos més de qualitat confirmada pel jurat tindran un premi simbòlic. Aquestes, en reconeixement a la seva qualitat, també seran incloses al calendari i als webs de l’Associació i de la Fundació, i també inclouran el nom de l’autor/a.

A més de les 12 fotografies guanyadores, l’organització seleccionarà 12 fotografies més –encara que inicialment no hagin estat seleccionades per formar part del calendari – que podran ser difoses als nostres webs. Per així l’Associació es reserva el dret de fer ús públic de totes les fotografies presentades a concurs.

DRETS D’AUTOR I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El certamen respectarà els drets d’autor i propietat de totes les imatges.

Tot i així, la presentació d’una obra comportarà la cessió dels drets d’ús, reproducció, distribució i difusió a l’Associació Cultural Amor de Déu i a la Fundació Centro Medjugorje. En tots els casos es citarà el nom de l’autor.

Els participants respondran personalment de la propietat total de les fotografies presentades en els termes citats en la Llei de Propietat Intel·lectual, garantint-ne la titularitat i el caràcter original.

La participació en el concurso suposa l’acceptació de las bases, la conformitat absoluta amb les decisions del jurat i la renuncia a qualsevol reclamació. Qualsevol enviament que no  s’ajusti a les bases o que no compleixi degudament el que ve especificat en la PRESENTACIÓ i FORMAT, serà descartat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Els participants en aquest concurs accepten i consenten que les dades personals exigides per a la seva inscripció, siguin incorporades a un fitxer automatitzat propietat de l’Associació Cultural Amor de Déu i rebin el tractament adient per la finalitat per la qual han estat aconseguides, tot això d’acord amb la L.O. 15/1999 sobre Protecció de Dades del Caràcter Personal  (d’ara endavant LOPD). Així mateix, l’ Associació Cultural Amor de Déu, ha implantat els nivells de seguretat exigits per a la Protecció de Dades Personals, i procura  implantar altres mitjans i tècniques addicionals que estiguin al seu abast, a fi d’evitar el seu mal ús, pèrdua,  alteració , accés no autoritzat i robatori. L’usuari que hi participa garanteix que les dades que ha facilitat a l’ Associació Cultural Amor de Déu per raó d’aquest concurs, són veraces i se’n fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Així mateix, els participants autoritzen l’Associació Cultural Amor de Déu a utilitzar el seu nom i imatge a la publicitat o comunicacions que dugui a terme per difondre el resultat del concurs, tant escrites com electròniques. Als candidats se’ls reconeix i poden exercitar  els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, bo i enviant un escrit a l’Associació Cultural Amor de Déu, a l’adreça: concursofotografico@virgendemedjugorje.org.