03/02/2107 – A pocs mesos del XXVIII Festival de la Joventut a Medjugorje

La XXVIII Trobada Internacional de Pregària de la Joventut -Festival de la Joventut- es celebrarà a Medjugorje de l’1 al 6 d’agost de 2017. El programa constarà de catequesis, testimonis, celebracions eucarístiques, moments de pregària i Adoració al Santíssim.

Aquestes trobades van sorgir el 1990, per iniciativa del difunt P. Slavko Barbaric. Aleshores hi participaven com a molt un centenar de joves, dos guitarristes i un parell de cantants reunits sota la carpa verda. Any rere any, el nombre de participants ha anat augmentant i actualment l’esdeveniment concentra el nombre de peregrins més gran de tots els que se celebren a Medjugorje.

Estimats joves, us esperem aquest proper Festival!

Font: www.centromedjugorje.org