Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 25 de febrer de 2020

“Estimats fills, en aquest temps de gràcia desitjo veure els vostres rostres transformats en pregària. Esteu tan inundats per les preocupacions terrenals que ni tan sols sentiu que la primavera és a tocar. Fills meus, esteu cridats a la penitència i a la pregària. Així com la naturalesa lluita en silenci per una vida nova, també vosaltres esteu cridats a obrir-vos a Déu en la pregària, en Ell trobareu la pau i l’escalfor del sol primaveral en els vostres cors. Gràcies, estimats fills, per haver respost a la meva crida”

Missatge de 2 de febrer de 2020

“Estimats fills, jo he estat escollida per ser la Mare de Déu i la vostra mare per decisió i per l’amor del Senyor. Però també per la meva voluntat i pel meu amor sense límits envers el Pare Celestial i la meva plena confiança en Ell, el meu cos va ser el calze del Déu-home. He estat al servei de la veritat, de l’amor i de la salvació, talment com ara sóc aquí, entre vosaltres, per convidar-vos, fills meus, apòstols del meu amor, a ser portadors de la veritat; per convidar-vos, per mitjà de la vostra voluntat i el vostre amor envers el meu Fill, a difondre les Seves paraules, paraules de salvació, i a mostrar amb els vostres actes, a tots els que no han conegut el meu Fill, el Seu amor. La força la trobareu en l’Eucaristia: el meu Fill us nodreix amb el seu cos i us enforteix amb la seva sang. Fills meus, ajunteu les vostres mans en pregària i contempleu la creu en silenci. D’aquesta manera obteniu fe per poder-la transmetre, obteniu veritat per poder discernir i obteniu amor per poder estimar realment. Fills meus, apòstols del meu amor, ajunteu les mans en pregària i mireu la creu: només en la Creu hi ha la salvació. Moltes gràcies!”

Pròxims esdeveniments