Missatges de la Mare de Déu

Missatge de 2 de març de 2019

“Estimats fills, us anomeno “apòstols del meu amor”, us mostro el meu Fill, que és la veritable pau i el veritable amor. Com a mare, per la gràcia de Déu, desitjo conduir-vos cap a Ell. Fills meus, per això us convido a reflexionar sobre vosaltres mateixos a partir del meu Fill, a mirar-lo a Ell amb el cor i a veure amb el cor on sou i cap a on va la vostra vida.

Fills meus, us convido a comprendre que és gràcies al meu Fill, al seu amor i al seu sacrifici, que viviu. Li demaneu que sigui misericordiós amb vosaltres, i jo us convido a vosaltres a ser misericordiosos. Li demaneu que sigui bo amb vosaltres i que us perdoni però, fills meus, fa tant de temps que us prego que perdoneu i estimeu totes les persones que trobeu! Quan comprengueu les meves paraules amb el cor, comprendreu i coneixereu l’amor veritable i podreu ser apòstols d’aquest amor, els meus apòstols, estimats fills meus. Us en dono gràcies” (La Mare de Déu estava trista).

Missatge de 25 de febrer de 2019

Estimats fills, Avui us convido a una vida nova. L’edat que tingueu no té importància: obriu el vostre cor a Jesús, que us transformarà en aquest temps de gràcia i, com la naturalesa, naixereu a una vida nova en l’amor de Déu, i obrireu el vostre cor al Cel i a les coses celestials. Jo estic encara amb vosaltres perquè Déu m’ho ha permès per amor a vosaltres. Gràcies per haver respost a la meva crida.

Pròxims esdeveniments